Patlevič: Spadli sme do pasce

Tadeus Patlevič sa rodičovského bytu vzdať nechce. Foto: archív T.P.

Ľudia, ktorí bývali v reštituovaných bytoch, už dlhé roky čakajú na náhradné bývanie. Niektorí už zomreli, ďalší ostali v bytoch bez vody, kúrenia, elektriny. Riešenie je pritom jednoduché, byty nestavať a peniazmi, ktoré sú na ne vyčlenené, radšej nájomníkov odškodniť, tvrdí predseda občianskeho združenia Právo na bývanie TADEUS PATLEVIČ.

Mesto eviduje 514 žiadateľov o byt, ktorí sa majú odsťahovať z reštituovaných domov. Koľko je vás ale v skutočnosti – aj s rodinami?

Odhadom to bude asi dva až dva a pol násobok počtu žiadostí. Pôvodný počet bol 587, ak si dobre pamätám. Potom klesal. Vo väčšine prípadov je dôvod zániku úmrtie žiadateľa. Predsa len, od podania žiadostí ubehlo už deväť rokov a žiadatelia nie sú z najmladších. 

Kde teraz žijú? Sú ešte v reštituovaných bytoch, kde im mesto dopláca nájomné, alebo sa museli aj odsťahovať?

Väčšina žiadateľov žije v pôvodných bytoch. Sú však mnohí, ktorí sa museli odsťahovať. 

Prečo?

Byty v ktorých bývali, boli jednoducho neobývateľné. Mnohé bez kúrenia, vody či elektriny. Odsťahovať sa museli aj nájomníci z domov, v ktorých majiteľom došla trpezlivosť donekonečna čakať na vyriešenie problému a svoje domy začali rekonštruovať či prestavovať. 

Sú aj takí, ktorí skončili v komerčnom prenájme?

Niektorým nájomníkom, ktorí sa museli vysťahovať, ponúkli vlastníci iné nájomné byty, ale za komerčný prenájom. Boli aj prípady, keď ponúkli náhradu s komerčným nájmom s tým, že rozdiel medzi regulovaným a komerčným nájmom im budú preplácať, ale len do 31. decembra 2016. Dovtedy mali byť podľa zákona pridelené náhradné byty, ale to sa nestalo a ľudia spadli do pasce a už štyri roky musia niesť bremeno trhového nájomného. Pomocnú obmedzenú ruku podal aj magistrát, keď ponúkol možnosť ubytovania v domove pre seniorov. Jedna čakateľka, dlhodobo žijúca v byte na hranici obývateľnosti – bez vody, túto možnosť využila.

Neobarokový dom na Šulekovej z roku 1910 je kultúrnou pamiatkou.
FOTO: TADEUS PATLEVIČ

To je dôvod, prečo ste sa aj vy odsťahovali z domu na Šulekovej?

Z domu na Šulekovej som sa neodsťahoval. Brat ma prichýlil v byte, ktorý vlastní. Beriem to ako dočasné riešenie, aby som nebol na ulici. Byt na Šulekovej je asi 10 rokov bez vody, plynu, elektriky, kúrenia, odvozu smetí, od roku 2006 šesťkrát vytopený a 18-krát vlámaný. Nedá sa zvnútra zamknúť, len zvonka na petlicu. Keďže okná sú zamrežované, bojím sa, že byt niekto podpáli a ja zhorím vnútri – ak niekto z vonku zastrčí klinec do petlice. To bol dôvod, prečo v byte teraz neprespávam. Niekedy denne, niekedy raz týždenne, idem byt skontrolovať a pozrieť poštu. Veľmi to bolí, keď takto človek príde o domov, kde prežil celý život. V byte, kde teraz prespávam, sa necítim doma. Je to maličký suterénny byt, do ktorého nezasvieti slnko, ako je deň dlhý. Zapratal som ho všetkým z veľkého troj-izbového bytu, čo malo hodnotu. No som vďačný, že nie som na ulici a mám kde prespať. 

Odkedy tam bývala vaša rodina?

Moji starí rodičia mali na Pilárikovej ulici obchod. Dnes tá budova už nestojí. Nachádzala sa pri tuneli pod hradným kopcom. Dnes je tam zjazd pre autá na Staromestskú. V obchode aj bývali. Po roku 1948 o obchod prišli. Boli presťahovaní do malého bytu na Panenskú. Ten neskor, v 60-tych rokoch vymenili za byt na Šulekovej. Ak by ale ostali na Panenskej nepomohli by si. Aj ten dom bol reštituovaný.

Po revolúcii teda byt na Šulekovej vydali reštituentom?

Pôvodní majitelia boli Fleischmanovci, ale byt sa vydal v reštitúcii potomkom Mandla, ktorý tam bol pred vojnou správca. Dom Mandl údajne kúpil na hypotéku, ale celú sumu nikdy nezaplatil. Len niekoľko splátok, čo stačilo na nárokovanie si na dom v reštitúcii. Pán Mandl údajne zahynul v koncentračnom tábore. Údajne pred troma svedkami poručil dom bratovi. Brat ale v čase reštitúcií žil v Izraeli a reštituovať nemohol. Mal ale dcéru v Brne a údajne pár dní pred svojou smrťou poručil dom dcére. Tá ho získala v reštitúcii. Intenzívne jej v tom pomáhali ľudia z 1.garantovanej a 1.dôchodkovej (Ide o nebankové subjekty, ktorých praktiky neskôr riešila polícia, pozn. red.) Neskôr sa vystriedalo niekoľko majiteľov. Koľkáty vlastník to má, dnes už nepočítam, ale bude to už asi dvojciferné číslo.

Bratislava ide rozdať prvé nájomné byty

Na náhradný byt však čakáte už od roku 2011 a zrejme ešte niekoľko rokov budete.

Nájomníci, ale aj vlastníci reštituovaných bytov čakajú na spravodlivé riešenie tohto problému už od roku 1990, a nie od roku 2011. Žiadna z  doterajších 12 demokratických vlád náš  problém nedokázala vyriešiť. Zákon prijatý v roku 2011 väčšina nájomníkov z reštituovaných bytov nepovažuje za vyriešenie svojho problému, ale vníma ho ako nútené vysťahovanie zo svojich domovov. Po tohoročných parlamentných voľbách nám mnohí koaliční poslanci prisľúbili podporu, ale vzhľadom na súčasnú situáciu s koronavírusom sa riešenie nášho problému samozrejme posúva na neurčito.

Stále platí, že by ste uprednostnili finančnú náhradu pred čakaním na náhradné byty?

Dúfame, že po ukončení pandémie budeme môcť v parlamente už po piaty raz predložiť náš návrh novely zákona, ktorá spočíva v zavedení alternatívy primeranej finančnej náhrady. Takýto prístup považujeme za rýchly a spravodlivý. Prinesie spokojnosť nájomníkom, vlastníkom, obyvateľom aj samosprávam mestských častí, kde by sa mali náhradné byty stavať formou zahustenia výstavby,  Dúfame, že tento pokus bude úspešný, v septembri 2019 nám chýbalo len päť hlasov.

Sú aj takí, ktorí by si radšej počkali na mestský byt?

Je aj menšia skupina žiadateľov, ktorá o finančnú náhradu nemá záujem. Tá začiatok procesu prideľovania bytov privíta. Spokojní ale asi budú len tí, ktorých sa pridelenie priamo týka. Ostatní musia čakať ďalej, napriek tomu, že zákon hovorí, že všetky byty majú byť pridelené do 31. decembra 2016.


Facebook Comments

3 Comments

 1. Osud nájomného domu, v ktorom som ja bývala (a oficiálne bývam 59 rokov ) sa spečatil rozhodnutím “nezávislej” súdnej inštancie v roku 2003, ktorá ho vrátila potomkom arizátora. Slovenské súdy nezaujímalo – alebo ich nemalo zaujímať, že v susednej ČR nevrátili tým istým potomkom ani tehlu. Reštituenti (zo susednej republiky) rýchlo dom predali za smiešne (už vtedy) milióniky slovenských korún. Mesto sa chvíľu tvárilo, že to nie je košer,ale iba navonok. Nuž a noví majitelia ? Robili dosť preto, aby nás dostali preč, od roku 2018 preto, aby dostali zaplatený rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájmom iniciovali rozsiahlu rekonštrukciu. A tak sme čakatelia žiadatelia v komerčnom podnájme. Hlavný čakateľ ešte má čas čakať, ja ako spoluposudzovaná osoba nemám nijaké právo sa uchádzať o finančne menej náročné bývanie, čoskoro ani peniaze na komerčný nájom a ani veľa času aj keď prežijem COVID 19…

 2. Dobrý deň prajem. Som rada, že ste urobili rozhovor s pánom T. Patlevičom. Je predsedom nášho občianskeho združenia “Právo na bývanie”. Ja som členkou tohoto združenia od začiatku existencie. Napriek tomu, že článok o tejto problematike je dosť obsiahly, nieje tu spomenutá ešte jedna skupina takto postihnutých ľudí! Sú to ľudia, ktorých zákon z r.2011 jednoducho vynechal. Napriek tomu, že sa o svoje právo od začiatku aktívne hlásim. Ak sa chcete venovať tejto problematike rada by som vám o tom napísala. Som rodená Bratislavčanka a žili tu aj moji rodičia a starí rodičia.
  Do roku 1986 sme bývali v družtevnom byte v Petržalke. V tom roku sa nám naskytla výmena 3-izbového bytu, za tiež 3-izbový, ale väčší, v 1. obvode, kde sme prežili detstvo.
  Výmenu nášho bytu musel schváliť okrem Bytového družstva Bratislava V., aj Miestny Národný výbor BA I., a aj Cirkevný tajomník, lebo byt bol v objekte cirkvi. Štát nás týmto voviedol do omylu. Nevedeli sme vtedy (socializmus), keďže výmenu schvaľoval Národný výbor, že byt je vo vlastníctve cirkvi.
  Musím na tomto mieste uviesť fakty, ktoré som zistila až keď sa náš vymenený družstevný byt zmenil na PODNÁJOM!
  V r. 1964, vtedajšia vláda VYMYSLELA zákon o hospodárení s bytmi.
  Predpis č. 41/1964 Zb. Zákon o hospodárení s bytmi, účinný od 1.4.1964.
  To znamenalo, že štát si vynútil, aby všetci, ktorí mali byty, dali ich k dispozícii štátu…
  Podľa toho zákona každý kto mal voľný byt, musel ho dať k dispozícii  MNV na prideľovanie!
  Takže preto MNV prideľoval, alebo povoľoval výmenu takýchto bytov. To postihlo aj Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku. Museli dať MNV k dispozícii svoje byty. A naša rodina sa nič netušiac do takéhoto bytu presťahovala …
  A potom… 1.1.1992 si zasa vtedajšia vláda povedala- dosť!  Zrušili Predpis č. 41/1964 Zb. a nestarali sa o ľudí, ktorým dovolili, do týchto cudzích bytov, sa nasťahovať !!!
  A teda: nemohli sme si odkúpiť byty podľa zákona 182/1993), neboli vo vlastníctve štátu..
  Podľa súčasných zákonov, žiadna náhrada sa na mňa nevzťahuje…
  Stále nieje vôľa zmeniť zákon 260/2011, aby sa táto chyba dala na správnu mieru.
  Kalvínska cirkev mi dala výpoveď z bývania (r. 2010), súd s nimi som vyhrala. 
  No iba predbežne, kým si nevymyslia na výpoveď lepší dôvod.
  Ľudia, ktorí žijú v bytoch, ktoré boli reštituované, väčšina dostala výpoveď v zmysle zákona 260/2011, mohli si podať žiadosť o náhradu a tá im bola priznaná. (Hoci teda doteraz byt nedostali.) 
  Ale nie všetci !
  Ja konkrétne môžem povedať prenesene, že štát si daroval môj družstevný byt. Pretože konaním vlády a ich zákonov mi z družstevného bytu vznikol podnájom.
  Aj keď sa teraz rysujú lepšie časy, pre tých, ktorým bola náhrada priznaná, a ja im to prajem,
  ja ostávam bokom. 🙁
  Teda je tu ešte početná skupina ľudí, ktorí prepadli sitom zákona 260/2011, lebo sa na nich vôbec nevzťahuje (ľudia v cirkevných domoch a tí ktorým boli byty pridelené po roku 1992).
  Toto všetko vám môže pán Tadeuš Patlevič potvrdiť.
  Môžem si robiť nádej, že niekedy sa moja krivda napraví?
  Ďakujem, ak ste vydržali čítať až sem. Možno na prvýkrát môžete byť z toho aj zmetená.
  S pozdravom Alexandra Kupcová, Mgr.Art. Obchodná 12, BA

1 Trackback / Pingback

 1. Bratislava ide rozdať prvé nájomné byty - Živémesto.sk

Comments are closed.