Poplatky za zavreté školy – niekde vrátia, inde neberú

Poplatky za zatvorené školy, škôlky a jasle by v čase, kedy sú pre hrozbu koronavírusu zavreté, rodičia platiť nemali. V niektorých mestských častiach už od apríla platby nepožadujú. V iných ako napríklad Staré Mesto zase peniaze ďalej vyberajú a plánujú ich vracať. Niektorí rodičia dostanú naspäť aj časť poplatkov, ktoré zaplatili za marec. Problém však majú rodičia detí, ktoré navštevujú súkromné školy a škôlky.

Na zastavení vyberania poplatkov sa minulý týždeň dohodli starostovia bratislavských mestských častí. „Rodičia nebudú platiť poplatky za prevádzku za dni, kedy nebola poskytnutá služba, preplatky budú vrátené pri vyúčtovaní a postup vrátenia si každý zabezpečí podľa platného nariadenia,“ informoval hovorca magistrátu Peter Bubla.

Na jednotnom postupe sa podľa neho nedohodli, lebo jednotlivé mestské časti majú výber poplatkov, záloh, či termíny zúčtovania nastavené rôzne. (Prehľad, ktoré mestské časti poplatky vyberajú a vrátia a kde ich platiť netreba, nájdete nižšie.)

Školský zákon nerieši, či by sa poplatky v čase zavretých škôl mali vracať, alebo odpúšťať. Zákon spomína len to, že ak je materská škola zavretá, rodič zaplatí len časť príspevku. O ďalších poplatkoch zákon uvádza len to, že ich môže znížiť, alebo odpustiť riaditeľ či zriaďovateľ.

Kto má problém?

Poplatky treba platiť ku desiatemu dňu každého mesiaca. Rodičia platia okrem príspevkov na prevádzku škôlky či družiny aj za obedy. Spolu to mesačne vyjde niekoľko desiatok eur. Podľa dokumentu ministerstva školstva sú náklady na stravu najmenších detí v hodnote 2,28 eura denne, strava ôsmakov vyjde 3,72 eura denne. Štát prispieva na „obedy zadarmo“ predškolákom a žiakom základných škôl sumou 1,20 eura na deň, zvyšok platia rodičia. Niektoré mestské časti vyberajú aj ďalšie poplatky, napríklad euro denne na réžiu jedálne.

Kým rodičia detí, ktoré chodia do štátnych škôl a škôlok peniaze ušetria, problém majú tí, ktorých deti navštevujú súkromné škôlky. Poplatky totiž musia platiť naďalej – podľa toho, ako to majú v zmluve so zariadením. „Momentálne za šesť dní škôlky musím zaplatiť 600 eur, 300 marec + 300 apríl – je to znížené školné,“ sťažuje sa jedna z mamičiek na facebooku.

Rodičia síce môžu žiadať zľavu od vedenia súkromej školy či škôlky, tí im však (ak to nie je v zmluve) školné znížiť nemusia, keďže potrebujú peniaze na platy svojich zamestnancov, prípadne nájom.

Väčšiu šancu získať zľavu majú u tých súkromných škôl a škôlok, ktoré sú zaradené v sieti škôl a tak im štát prispieva na platy učiteľov z dane z príjmov podobne ako je to na štátnych školách. Tie, ktoré v sieti nie sú, im zrejme zľavu nedajú.

Faktom však je, že balík dane z príjmov, z ktorého sú platy štátnych zamestnancov financované, bude pre krízu, súvisiacu s koronavírusom, menší.

„Prvé prepočty ukazujú, že Ružinov stratí jeden až štyri milióny eur oproti schválenému rozpočtu. Drvivá väčšina tohto je očakávaný výpadok na dani z príjmov. Je to tak – keď sa majú zle ľudia a stratia na výplatách, majú sa potom zle aj obce,“ vysvetľuje ružinovský starosta Martin Chren. Preto budú aj mestské časti, ktoré prevádzkujú školy a škôlky, musieť šetriť. Ružinov napríklad odloží niektoré pripravované projekty.

„Kosenie vieme spomaliť a pokosiť trikrát namiesto päťkrát, ale nemôžeme ho vypnúť úplne. A naše učiteľky či kuchárky na školách a v škôlkach musia dostať zaplatené, aj ak sú práve teraz doma,“ hovorí Chren.

PREHĽAD

Kde sa platí a kde nie:

Ružinov

Poplatok za jasle: Platby za dni, kedy boli jasle zatvorené, sú pozastavené. Preplatky budú vrátené do 15. apríla.

Poplatok za materskú školu: Za marec sa ešte platilo, ale platby za mesiace apríl, až kým deti znova nezačnú chodiť do škôlky, sa neuhrádzajú. Platba za marcové dni, kedy bola škôlka zatvorená, bude zohľadnená v mesiaci, kedy sa znovu začne učiť. Ak rodičia platili už v januári za celý polrok, preplatok im bude vrátený v rámci vyúčtovania k 31. augustu 2020.

Poplatok za školskú družinu: Od apríla do začatia vzdelávania  sa neplatí. Ak rodičia platili už v januári za celý polrok, preplatok bude vrátený v rámci vyúčtovania k 31. augustu 2020.

Doplatok za stravu: Kým budú školy zatvorené, poplatky za stravu sa neplatia.

Petržalka

Poplatok za materskú školu, : nepožadujú od apríla 2020 až do odvolania.

Rodičom, ktorí zaplatili príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách za marec 2020, bude vrátený preplatok za to obdobie daného mesiaca, keď bola prerušená školská dochádzka, teda od 10. marca. Preplatok bude rodičom vyúčtovaný v závislosti od termínu obnovenia prevádzky škôl, najneskôr však do 30. 6. 2020.

Poplatok za školskú družinu: riaditeľ rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku, ak o to rodič písomne požiada.

Staré Mesto

Poplatok za materskú školu: Treba uhrádzať ako doteraz – mesiac vopred. Vrátený bude na konci školského roka. „Zariadenia totiž musia byť pripravené zareagovať na ukončenie mimoriadneho stavu a návrat detí do škôl a škôlok. Všetky nevyužité peniaze budú rodičom, samozrejme, vrátené,“ vraví hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Poplatok za školskú družinu: mestská časť čaká na usmernenie ministerstva školstva.

Doplatok za stravu a poplatok na réžiu jedální: Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v školských a predškolských zariadeniach treba uhrádzať aj naďalej. Preplatky sa započítajú po otvorení školy.

Zálohy na stravu je potrebné uhradiť v rozsahu čiastočnej úhrady nákladov stravovania a režijných nákladov zariadení (výšku sumy si rodičia vedia overiť v aplikácii EduPage, v sekcii Platby).

Karlova Ves

Poplatok za materskú školu, školský klub: Za mesiac apríl rodičia platiť nebudú. To, čo rodičia už zaplatili, im bude započítané ďalší mesiac, respektíve v najbližšom období, keď sa obnoví prevádzka MŠ a ZŠ.

Doplatok za stravu: Za mesiac apríl rodičia nebudú platiť za stravu.

Nové Mesto

Poplatok za jasle na Robotníckej, zavreté pre koronavírus: nie je účtovaný od 10. marca 2020 do odvolania

Poplatok za materskú školu: Rodičom, ktorí za mesiac marec uhradili poplatok za materskú školu, bude pri vyúčtovaní vrátená pomerná časť určeného príspevku za dni, keď materská škola prestala fungovať. Za mesiac apríl poplatok za materskú školu nemusia uhrádzať.

Poplatky za stravu: Rodičom, ktorí platia poplatok za stravovanie detí, bude za mesiac marec pri vyúčtovaní neskôr vrátená nevyčerpaná čiastka. Uhradený režijný príspevok za mesiac marec je nevratný. Od apríla až do skončenia mimoriadnej situácie neplatia poplatok ani za stravovanie detí. Poplatok za režijné náklady vo výške 5 eur tiež netreba uhrádzať. V prípade, že rodičia niektorý poplatok uhradili vopred za dlhšie obdobie, napríklad za celý školský rok/polrok, bude im príslušná suma neskôr vrátená.

Rača

Poplatok za materskú školu, školskú družinu: pri vyúčtovaní sa rodičom bude vracať poplatok za MŠ, školskú družinu aj jasle za dni, kedy budú zariadenia zatvorené.

Doplatok za stravu: od zatvorenia škôl a škôlok sú deti automaticky odhlásené z obedov.

Dúbravka

Poplatky za materskú školu, školský klub, doplatok za stravu: Alikvotná časť poplatku za marec bude vrátená na konci školského roku. Za apríl sa neplatí. Ak by aj zaplatili, bude poplatok vrátený pri zúčtovaní na konci školského roka.

Devínska Nová Ves

Poplatky za materskú školu a školskú družinu: Platiť netreba. Zrealizované platby za marec (od 10. marca do 27. marca a apríl) budú presunuté na obdobie, kedy bude opäť obnovené vyučovanie na školách a v školských zariadeniach.

Devín

Poplatky za materskú školu: sa neuhrádzajú

Poplatky za školskú družinu: Deti z Devína navštevujú základnú školu v Devínskej Novej Vsi, platiť teda netreba.

Podunajské Biskupice

Poplatok za materskú školu: Preplatok za obdobie od 10. marca do 31. marca 2020 bude rodičom vrátený na konci školského roka. Od apríla – popĺatok zaplatený bezhotovostným prevodom v rámci trvalých príkazov bude zákonným zástupcom vrátený na konci školského roka. Poplatok zaplatený hotovostne sa za uvedené obdobie neuhrádza.

Poplatok za školskú družinu: Za marec je nevratný, od apríla sa neplatí.

Doplatok za stravu a poplatok na réžiu jedálne: Uhradený režijný príspevok za mesiac marec 2020 je nevratný. Všetky preplatky za stravné a réžiu jedální od apríla 2020 do júna 2020 na konci školského roka vrátia na účty rodičov

Vajnory

Rodičia budú počas tejto doby oslobodení od povinných platieb materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.

Facebook Comments